Sistem de management al calității

ISO 9001:2015 PDF

Sistem de management al mediului

ISO 14001:2015 PDF

Calitate

Politica noastră în domeniul calității, mediului și sănătății și securității la locul de muncă este de a furniza produse / servicii de calitate, pentru a alinia interesele companiei noastre cu cerințele de mediu, pentru a desfășura activități care îmbunătățesc siguranța și sănătatea ocupațională, în conformitate cu managementul cerințele stabilite prin standardele de referință.
Punem în aplicare și menținem politica privind calitatea, protecția mediului, securitatea și sănătatea muncii în SC Galli Technic International SRL și oferim mijloace pentru autoritatea reprezentativă de management pentru a le atinge.

Mediu

Ne interesează oamenii și mediul, oferim condițiile umane și materiale necesare pentru aplicarea, înțelegerea și instruirea întregului personal în ceea ce privește cerințele privind managementul calității, protecția mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă menționate și descrise în documentația privind sistemul integrat de management.