Certificari

Managementul calității


ISO 9001:2015 PDF

Politica noastră în domeniul calității, mediului și sănătății și securității la locul de muncă este de a furniza produse / servicii de calitate, pentru a alinia interesele companiei noastre cu cerințele de mediu, pentru a desfășura activități care îmbunătățesc siguranța și sănătatea ocupațională, în conformitate cu managementul cerințele stabilite prin standardele de referință.

Punem în aplicare și menținem politica privind calitatea, protecția mediului, securitatea și sănătatea muncii în SC Galli Technic International SRL și oferim mijloace pentru autoritatea reprezentativă de management pentru a le atinge.

Managementul mediului


ISO 14001:2015 PDF

Ne interesează oamenii și mediul, oferim condițiile umane și materiale necesare pentru aplicarea, înțelegerea și instruirea întregului personal în ceea ce privește cerințele privind managementul calității, protecția mediului, sănătatea și securitatea la locul de muncă menționate și descrise în documentația privind sistemul integrat de management.

Galli Technic International


Viitorul nu este un dar, este o realizare.

GTI logo

Informatii de contact


Adresa: Str. Portului, Nr. 2, Deva, Hunedoara, Romania, 330181

+4 0254 212 110

+4 0737 233 590

office@gallitechnic.ro